Theo dõi
hàng hóa

Chúng tôi đang sở hữu hệ thống kho bãi chất lượng cao với tổng diện tích 5000 m2, phân bố tại khu công nghiệp


DỰ ÁN

Các dự án cho thuê kho bãi

Cho thuê kho bãi uy tín

Cung cấp kho bãi chất lượng cho doanh nghiệp